Raamatupidamisteenuste üldtingimused

  

Raamatupidamise põhiteenuseid ning lisateenuseid osutatakse lähtudes Tellija poolt esitatavast informatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.

Tellija tasub teenuste osutamise eest tasu esitatud dokumentide alusel tehtud töö mahule vastavalt kehtiva hinnakirja alusel. 

Teenuste hinnakiri on kombineeritud ning koosneb püsitasust, põhiteenuste tasust mahu alusel ning lisateenuste  tasust.

Lisateenusteks (lisatöödeks) loetakse ka tähtajaks hilinenud dokumentide käitlemine, tellijast tulenevad muudatused ning deklaratsioonide parandused.

Tellija maksab Töövõtjale Tasu vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele. Töövõtja kajastab väljastatud arvel teenuse hulka kuuluvad ja arve perioodil teostatud tegevused, nende kogused ja tasumisele kuuluva summa.

Töövõtja esitab Tellijale arve põhiteenuste eest üks kord kuus, lisateenuste eest vastavalt lisateenuste osutamisele vähemalt üks kord kuus.

Eritööde tingimustes ja hindades lepitakse kokku juhtumipõhiselt. 

Hinnakiri on avalik teenuse pakkuja kodulehel. Hinnakirja muudatustest teavitab teenuse osutaja ette vähemalt 30 päeva. 

 

Dokumentide esitamise tähtajad

Tellija vastutab, et esitatavad dokumendid ja informatsioon on tõesed ja need esitatakse Töövõtjale tähtaegselt.

  • Arvelduskonto väljavõtte esitamise viimane tähtaeg on järgmise kuu viies kuupäev.

  • Kui ettevõttel on aruandeperioodil olnud kulusid, mis vajavad deklareerimist TSD-l (näiteks erisoodustused, vastuvõtukulud, dividendid jms), on deklareerimist vajavate algdokumentide esitamise viimane tähtaeg järgmise kuu viies kuupäev.

  • Eelmise kalendrikuu algdokumentide esitamise viimane tähtaeg on järgmise kuu kümnes kuupäev.

  • Töötajatega seotud andmed esitatakse minimaalselt kolm tööpäeva enne töösuhte algust.

  • Palgaarvestuseks vajalikud andmed (sh puudumiste andmed, töötajate avaldused jms) esitatakse vähemalt kolm tööpäeva enne palgapäeva või vähemalt kolm tööpäeva enne väljamakse teostamise tähtaega.

Dokumentidega hilinemise korral loetakse aruandeperioodi teenus kiirtööks ning hinnastatakse 1,5 kordselt.

Kui Tellija hilineb dokumentide esitamisega, viibib aruannete ja maksudeklaratsioonide valmimise/esitamise tähtaeg hilinetud päevade arvu võrra. Võimalike sanktsioonide eest vastutab ning trahvi-ja viivisekulud kannab  Tellija.

Peale aruannete ning deklaratsioonide koostamist esitatud lisadokumentidega seotud tööde maht sh deklaratsioonide ja aruannete korrigeerimine loetakse lisatööde hulka ning hinnastatakse vastavalt lisatööde mahule.

Töövõtja ei vastuta tema poolt Teenuse osutamisel edastatud valeandmete eest, kui see tuleneb Tellija poolt edastatud dokumentides või informatsioonis sisalduvate andmete ebaõigsusest või ebatäpsusest, samuti Tellija poolt esitamata jäetud dokumentide ja informatsiooni tõttu.

 

Kahlo Grupp OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 2008. aastal.

Küsi hinnapakkumist kohe!

 

Sinu nimi*
Sinu e-mail*
Teema*
Sisu*