Pakutavad teenused


Põhiteenused

 • Raamatupidamise sisseseadmine;
 • Algdokumentide kontroll ja andmikesse kandmine (päevaraamat,      pearaamat, saldoaruanne jm);
 • Ostu- ja müügireskontro pidamine;
 • Kassatehingute arvestus;
 • Arveldused aruandvate isikutega;
 • Deebitoride ja kreeditoride arvestus;
 • Ettevõtte maksuarvestus;
 • Põhivara arvestus;
 • Personaliarvestus, maksuarvestus isikute lõikes, toimingud TÖR-s;
 • Igakuiste maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • Väljatrükid kliendile koostatud raamatupidamisregistritest.

Lisateenused ja ühekordsed teenused

 • Majandusaasta aruannete koostamine;
 • Laenu- ja liisingutaotluste koostamine;
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ning ettevõtte sisekorraeeskirjade      koostamine;
 • Raamatupidamise taastamine;
 • Eelnevate perioodide korrastamine.
 • Statistiliste aruannete koostamine ning esitamine;
 • Büroohaldus;
 • Personalitöö korraldamine;
 • Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine;
 • Kliendi esindamine erinevates ametkondades;
 • Finantsnõustamine.

Äriplaanid ja analüüsid

 • Äriplaanide koostamine ettevõtte starditoetuse, kasvutoetuse ning      projektipõhiste toetuste taotlemisel;
 • Majandusanalüüsid;
 • Kuluarvestus, projektipõhine arvestus ning eelarvete koostamine.
 • Omame suurt kogemust äriplaanide koostamisel nii stardi- kui kasvutoetuse taotlemisel erinevatest fondidest.
 • Kliendi soovil koostame kogu äriplaani, täiendame äriplaani nendes osasdes, milles klient abi vajab või nõustame klienti äriplaani koostamisel kasutades selleks oma mahukat kogemustepagasit.
 • Meie poolt koostatud äriplaanide alusel on toetust saanud mitmed tänaseks edukalt tegutsevad ettevõtted erinevates valdkondades.

Koolitused

 • Majandusarvestuse valdkonna koolitused ja lektoriteenus

Töökeskkonna spetsialisti teenused

 • Töökeskkona dokumentatsiooni koostamine ning haldamine
 • Konsultatsioonid
 
 
Meie poolt pakutavad teenused vastavad kehtivale seadusandlusele, lähtuvad Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning raamatupidaja kutse-eetika nõuetest. 

 

Kahlo Grupp OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 2008. aastal.

Küsi hinnapakkumist kohe!

 

Sinu nimi*
Sinu e-mail*
Teema*
Sisu*