Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused, baasteenused

 • Raamatupidamise sisseseadmine;
 • Algdokumentide kontroll ja andmikesse kandmine (päevaraamat,      pearaamat, saldoaruanne jm);
 • Ostu- ja müügireskontro pidamine;
 • Kassatehingute arvestus;
 • Arveldused aruandvate isikutega;
 • Deebitoride ja kreeditoride arvestus;
 • Ettevõtte maksuarvestus;
 • Põhivara arvestus;
 • Personaliarvestus, maksuarvestus isikute lõikes, Haigekassas arvele      võtmine;
 • Igakuiste maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja      Tolliametile;
 • Väljatrükid kliendile koostatud raamatupidamisregistritest;
 • Majandusaasta aruannete koostamine.

Lisateenused ja ühekordsed teenused

 • Majandusaasta aruannete koostamine;
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ning ettevõtte sisekorraeeskirjade      koostamine;
 • Raamatupidamise taastamine;
 • Eelnevate perioodide korrastamine.
 • Statistiliste aruannete koostamine ning esitamine;
 • Büroohaldus;
 • Personalitöö korraldamine;
 • Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine;
 • Kliendi esindamine erinevates ametkondades;
 • Finantsnõustamine.

Äriplaanid ja analüüsid

 • Äriplaanide koostamine ettevõtte starditoetuse, kasvutoetuse ning      projektipõhiste toetuste taotlemisel;
 • Majandusanalüüsid;
 • Kuluarvestus, projektipõhine arvestus ning eelarvete koostamine.
 • Omame suurt kogemust äriplaanide koostamisel nii stardi- kui kasvutoetuse taotlemisel erinevatest fondidest.
 • Kliendi soovil koostame kogu äriplaani, täiendame äriplaani nendes osasdes, milles klient abi vajab või nõustame klienti äriplaani koostamisel kasutades selleks oma mahukat kogemustepagasit.
 • Meie poolt koostatud äriplaanide alusel on toetust saanud mitmed tänaseks edukalt tegutsevad ettevõtted erinevates valdkondades.
Meie poolt pakutavad teenused vastavad kehtivale seadusandlusele, Heale Raamatupidamistavale ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

 

 

Kahlo Grupp OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 2008. aastal.

Küsi hinnapakkumist kohe!

 

Sinu nimi*
Sinu e-mail*
Teema*
Sisu*